URZĄDZENIA ODPYLAJĄCE | ODPYLACZ BATERYJNY CYKLONOWY

PROJEKTOWANE INDYWIDUALNIE POD POTRZEBY LUB MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY OBIEKTÓW CIEPŁOWNICZYCH I PRODUKCYJNYCH, LUB ODTWARZANE ISTNIEJĄCE.
MECHANICZNE URZĄDZENIA DOBIERANE INDYWIDUALNIE DO WIELKOŚCI KOTŁA

– Odśrodkowy koncentrator zanieczyszczeń
– Odpylacz bateryjny cyklonowy
– Wentylator wyciągowy
– Przewody spalin łączące kocioł, urządzenia odpylające i komin,

ODŚRODKOWY KONCENTRATOR ZANIECZYSZCZEŃ

Odśrodkowy koncentrator zanieczyszczeń o średnicy zwirowywaczy 315mm oraz 250mm stosowany jako odpylacz wstępny, głównie do oczyszczania spalin z kotłów rusztowych i oczyszczania gazów z grubych frakcji pyłów. Jest bardzo skutecznym urządzeniem chroniącym pozostałą część układu odpylania przed nadmierną erozją.

 •  Odpylacz składa się z następujących podstawowych zespołów

  • – Obudowy.
  • – Zawirowywaczy.
  • – Zbiornika pyłowego (lej zsypowy).
  • – Zaworu szczelinowego (śluzy gumowej).

  Stanowi zwarty blok składający się z powtarzalnych modułów umieszczonych symetrycznie w przekroju kanału przepływu. W dolnej części odpylacza znajduje się lej zbiorczy, w którym zbierają się wytrącone pyły usuwane za pomocą śluzy gumowej do odżużlacza

ODPYLACZ CYKLONOWY I BATERYJNY

Odpylacz cyklonowy i bateryjny o zwiększonej odporności na erozję pyłową, ma zastosowanie technologiach, w których występują pyły erozyjne, np.: w energetyce przemysłowej przy odpylaniu spalin z kotłów, przy produkcji sypkich materiałów budowlanych, w przemyśle koksowniczym, odlewniczym, węglowym itp

 •  Odpylacz składa się z następujących podstawowych zespołów

  • – Podstawy z lejem zsypowym,
  • – Zawirowywaczy środkowych,
  • – Zawirowywaczy górnych,
  • – Zaworu szczelinowego (śluzy gumowej).

  Stanowi zwarty blok składający się powtarzalnych modułów, baterii cyklonów pojedynczych prawych i lewych umieszczonych symetrycznie w przekroju kanału przepływu. W dolnej części odpylacza znajduje się lej zbiorczy, w którym zbierają się wytrącone pyły usuwane za pomocą śluzy gumowej do odżużlacza