Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Nasza firma ma swojej ofercie:

 • Ruszty mechaniczne
 • Przenośniki zgrzebłowe
 • Przenośniki taśmowe
 • Przenośniki ślimakowe
 • Napędy rusztów
 • Urządzenia odpylające
 • Osprzęt kotłów
OFERTA
RUSZTY MECHANICZNE

RUSZTY MECHANICZNE DO SPALANIA MIAŁU WĘGLA KAMIENNEGO ENERGETYCZNEGO I BIOPALIW W SYSTEMIE WARSTWOWYM, KASKADOWYM I NARZUTOWYM W KOTŁACH WODNYCH I PAROWYCH:

– o wzmocnionej konstrukcji nośnej,
– ze strefowym podziałem skrzyni powietrznej,
– z pokładem o zwiększonej odporności na obciążenia cieplne

Typoszereg rusztów:

 • RŁ(Bu) x (Lu) – Ruszty łuskowe wysokie pojedyncze z pokładem ciężkim do kotłów komorowych o wydajności od 8MW – 15MW
  • pokład rusztowy z rusztowiną 395 gat. ŻlCr0,8 – 1,5%Cr zbudowany na łańcuchu o podziałce t=203
  • max. obciążenie cieplne – 1280kW/m2
 • RŁ2x(Bu) x (Lu) – Ruszty łuskowe wysokie podwójne z pokładem ciężkim do kotłów komorowych o wydajności od 15MW – 50MW
  • pokład rusztowy z rusztowiną 395 gat. ŻlCr0,8 – 1,5%Cr zbudowany na łańcuchu o podziałce t=203
  • max. obciążenie cieplne – 1280kW/m2
 • RŁSC(Bu) x (Lu) – Ruszty łuskowe średnie z pokładem ciężkim do kotłów komorowych o wydajności od 3MW – 7MW
  • pokład rusztowy z rusztowiną 395, 345 gat. ŻlCr0,8 – 1,5%Cr zbudowany na łańcuchu o podziałce t=203
  • max. obciążenie cieplne – 1280kW/m2
 • RŁS(Bu) x (Lu) – Ruszty łuskowe średnie do kotłów komorowych o wydajności od 1,25MW – 5MW
  • pokład rusztowy z rusztowiną 300N, 300D, 400N, 400D gat. Żl200 – ZlCr0,8 zbudowany na łańcuchu o podziałce t=148
  • max. obciążenie cieplne – 900kW/m2
 • RŁSN(Bu) x (Lu) – Ruszty łuskowe średnie z pokładem lekkim do kotłów komorowych o wydajności od 1,25MW – 5MW
  • pokład rusztowy z rusztowiną 300S, 250S, 230S, 200S gat. ŻlCr0,8 zbudowany na łańcuchu o podziałce t=64
  • max. obciążenie cieplne – 980kW/m2
 • RŁN(Bu) x (Lu) – Ruszty łuskowe niskie z pokładem lekkim do kotłów płomienicowych o wydajności od 600kW – 8MW
  • pokład rusztowy z rusztowiną 300S, 250S, 230S, 200S gat. ŻlCr0,8 zbudowany na łańcuchu o podziałce t=64
  • max. obciążenie cieplne – 980kW/m2
PRZENOŚNIKI ZGRZEBŁOWE

      PRZENOŚNIKI ZGRZEBŁOWE ŻUŻLU – ODŻUŻLACZE
ZASTOSOWANIE:

Przeznaczone do wygaszania i odtransportowania żużlu poza obręb kotła na przenośnik taśmowy lub do kontenera. Przenośniki dobieramy i projektujemy do wszystkich kotłów węglowych wodnych i parowych o wydajności od 0,7 do 80Mg/h do zróżnicowanej zabudowy na obiekcie

Oznaczenie:

 •  OZ-DW odżużlacz zgrzebłowy wolnostojący z dolnym wygarnianiem – elementem usuwającym żużel z wanny jest dolna nitka łańcucha zgrzebłowego, górna nitka zanurzona w kąpieli wodnej wraca po ślizgach w kierunku tylnej części wanny
 •  OZ-GW odżużlacz zgrzebłowy wolnostojący z górnym wygarnianiem – elementem usuwającym żużel z wanny jest górna nitka łańcucha zgrzebłowego, dolna nitka łańcucha wraca pod mokrą wanną na sucho w kierunku wału napinająco-zwrotnego
 •  OZ-075 odżużlacz zgrzebłowy podwieszany z górnym wygarnianiem – elementem usuwającym żużel z wanny jest górna nitka łańcucha zgrzebłowego
 •  OW-08 odżużlacz wypychowy podwieszany – elementem usuwającym żużel z wanny jest łapa wypychowa
 •  Wydajność
  • – dla szerokości wanny Bu= 970mm – 4,3 t/h
  • – dla szerokości wanny Bu= 770mm – 3,3 t/h
  • – dla szerokości wanny Bu= 570mm – 2,5 t/h
  • – dla szerokości wanny Bu= 470mm – 2,3 t/h
  • – dla OZ-075 i OW-08 – 800kg/h

Długość wanny poziomej i skośnej dobierana jest do zabudowy kotła.
Dodatkowe informacje do zapytania/zamówienia

 •  Wyposażenie
  • – taśma zgrzebłowa z łańcucha 18×64 klasy C podziałka t=512mm, lub z łańcucha rolkowo – łubkowego podziałka t=556mm
  • – przekładnia z silnikiem lub istniejąca
  • – zawór pływakowy,
  • – czujnik ruchu,
  • – zespół awaryjnego wyłączania
  • – przykrycia wanny
PRZENOŚNIKI TAŚMOWE

Przenośniki taśmowe projektowane na potrzeby lub możliwości zabudowy obiektów ciepłowniczych i produkcyjnych, lub odtwarzane na istniejących estakadach i konstrukcjach.

Oznaczenie i zastosowanie:

 • PTZ przenośniki taśmowe odżużlania
  transportują wygaszony żużel z odżużlaczy poza obręb kotłowni na składowisko lub do kontenera
 • PTN przenośniki taśmowe nawęglania
  zapewniają transport miału węglowego ze składu węgla na poziom nawęglania kotłów oraz do bunkrów zasobnikowych nad kotłami.
 • PT przenośniki taśmowe do transportu innych materiałów
  kawałkowych, sypkich, zbrylonych lub ładunków jednostkowych

Podstawowe dane techniczne do zapytania ofertowego:

 • Układ trasy:
  poziomy, pochyły, mieszany (pochyło-poziomy)
 • Wielkość gabarytowa:
  długość pomiędzy bębnami, szerokość taśmy
 • Układ krążników:
  nieckowy 2-3-krążnikowy / płaski
 • Konstrukcja:
  istniejąca / nowa
 • Osłony trasy:
  pełne blaszane / boczne siatkowe
 • Wyposażenie:
  zespół wyłącznika awaryjnego, napęd, kosz zasypowy
PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE

PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY PRZEZNACZONY JEST DO TRANSPORTU PYŁÓW, MATERIAŁÓW SYPKICH, MIAŁU WĘGLOWEGO ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW. PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE WYKONYWANE SĄ W DWÓCH PODSTAWOWYCH WERSJACH: KORYTOWEJ I RUROWEJ.

Zasada pracy przenośnika ślimakowego polega na obracaniu się względem siebie powierzchni śrubowej wału ślimakowego i obudowy o przekroju w kształcie litery U lub kołowym, powodującym przesuwanie transportowanego materiału wzdłuż jego trasy. Materiał ten dostarczany jest do wnętrz koryta przez króciec lub króćce wlotowe. Obracający się wał ślimakowy przemieszcza transportowane medium wzdłuż koryta aż do znajdującego się w jego dolnej części króćca wylotowego. Przenośniki ślimakowe zajmują stosunkowo mało miejsca, co ułatwia ich instalowanie w niskich lub ciasnych pomieszczeniach.

Przenośnik ślimakowy składa się z trzech zasadniczych podzespołów:

 • – obudowy
 • – wału ślimakowego
 • – napędu

Dane techniczne:

 • średnica ślimaka od 100 do 250 mm
 • Wydajność od 0,5 do 3 t/h
NAPĘDY RUSZTÓW

BNr2000 – przeznaczone do współpracy z rusztami mechanicznymi o powierzchni użytkowej do 27m2. Stosowane do rusztów łuskowych wysokich typu RŁ2, RŁ, oraz rusztów łuskowych średnich z pokładem ciężkim typu RŁSC

 •  Dane techniczne
  • – Moment zdawczy napędu – Mmax = 20000Nm
  • – Obroty wału zdawczego – nmax = 0,3 min-1
  • – Moc silnika – N = 2,2 kW
  • – Obroty silnika – n = 1420 min-1NB-500 – przeznaczone do współpracy z rusztami mechanicznymi o powierzchni użytkowej do 10,45m2. Stosowane do rusztów łuskowych średnich typu RŁS, RŁSN, RŁSC.

 Dane techniczne

– Moment zdawczy napędu – Mmax = 5000Nm

– Obroty wału zdawczego – nmax = 0,37 min-1

– Moc silnika – N = 1,5 kW

– Obroty silnika – n = 945 min-1

  • NB-250 – przeznaczone do współpracy z rusztami mechanicznymi o powierzchni użytkowej do 8m2. Sterowane za pomocą falownika lub przekładni bezstopniowej. Stosowane do rusztów łuskowych średnich typu RŁS, RŁSN, oraz do rusztów łuskowych niskich typu RŁN

   Dane techniczne

  – Moment zdawczy napędu – Mmax = 2500Nm

  – Obroty wału zdawczego – n = 0,31 min-1

  – Moc silnika – N = 0,75 Kw lub 1,1kW

  – Obroty silnika – n = 710 min-1 lub 1415 min-1

  URZĄDZENIA ODPYLAJĄCE

  PROJEKTOWANE INDYWIDUALNIE POD POTRZEBY LUB MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY OBIEKTÓW CIEPŁOWNICZYCH I PRODUKCYJNYCH, LUB ODTWARZANE ISTNIEJĄCE.
  MECHANICZNE URZĄDZENIA DOBIERANE INDYWIDUALNIE DO WIELKOŚCI KOTŁA

  – Odśrodkowy koncentrator zanieczyszczeń
  – Odpylacz bateryjny cyklonowy
  – Wentylator wyciągowy
  – Przewody spalin łączące kocioł, urządzenia odpylające i komin,

  ODŚRODKOWY KONCENTRATOR ZANIECZYSZCZEŃ

  Odśrodkowy koncentrator zanieczyszczeń o średnicy zwirowywaczy 315mm oraz 250mm stosowany jako odpylacz wstępny, głównie do oczyszczania spalin z kotłów rusztowych i oczyszczania gazów z grubych frakcji pyłów. Jest bardzo skutecznym urządzeniem chroniącym pozostałą część układu odpylania przed nadmierną erozją.

  •  Odpylacz składa się z następujących podstawowych zespołów
   • – Obudowy.
   • – Zawirowywaczy.
   • – Zbiornika pyłowego (lej zsypowy).
   • – Zaworu szczelinowego (śluzy gumowej).

   Stanowi zwarty blok składający się z powtarzalnych modułów umieszczonych symetrycznie w przekroju kanału przepływu. W dolnej części odpylacza znajduje się lej zbiorczy, w którym zbierają się wytrącone pyły usuwane za pomocą śluzy gumowej do odżużlacza

  ODPYLACZ CYKLONOWY I BATERYJNY

  Odpylacz cyklonowy i bateryjny o zwiększonej odporności na erozję pyłową, ma zastosowanie technologiach, w których występują pyły erozyjne, np.: w energetyce przemysłowej przy odpylaniu spalin z kotłów, przy produkcji sypkich materiałów budowlanych, w przemyśle koksowniczym, odlewniczym, węglowym itp

  •  Odpylacz składa się z następujących podstawowych zespołów
   • – Podstawy z lejem zsypowym,
   • – Zawirowywaczy środkowych,
   • – Zawirowywaczy górnych,
   • – Zaworu szczelinowego (śluzy gumowej).

   Stanowi zwarty blok składający się powtarzalnych modułów, baterii cyklonów pojedynczych prawych i lewych umieszczonych symetrycznie w przekroju kanału przepływu. W dolnej części odpylacza znajduje się lej zbiorczy, w którym zbierają się wytrącone pyły usuwane za pomocą śluzy gumowej do odżużlacza

  OSPRZĘT KOTŁÓW

  – zasuwy żużlowe żeliwne: 550 x 550 (kompletne lub w elementach)
  – zasuwy popielnikowe żeliwne: 300 x 300 (kompletne lub w elementach)
  – drzwi włazowe żeliwne z izolacją termiczną: 450 x 900
  – drzwi włazowe żeliwne z izolacją termiczną: 450 x 450 (doszczelnione)
  – drzwi wziernikowe żeliwne z izolacją termiczną: 150 x 300 (doszczelnione)
  – drzwi włazowe stalowe wg indywidualnych zamówień
  – konsole sklepień kotłów
  – wieszaki do konsoli

  jesteś zdecydowany?

  Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.
  Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dostosowując się do jego potrzeb.