Urządzenia
odpylające

projektowane indywidualnie pod potrzeby lub możliwości zabudowy obiektów ciepłowniczych i produkcyjnych, lub odtwarzane istniejące.
Mechaniczne urządzenia dobierane indywidualnie do wielkości kotła

- Odśrodkowy koncentrator zanieczyszczeń
- Odpylacz bateryjny cyklonowy
- Wentylator wyciągowy
- Przewody spalin łączące kocioł, urządzenia odpylające i komin,

ODŚRODKOWY KONCENTRATOR ZANIECZYSZCZEŃ

Odśrodkowy koncentrator zanieczyszczeń o średnicy zwirowywaczy 315mm oraz 250mm stosowany jako odpylacz wstępny, głównie do oczyszczania spalin z kotłów rusztowych i oczyszczania gazów z grubych frakcji pyłów. Jest bardzo skutecznym urządzeniem chroniącym pozostałą część układu odpylania przed nadmierną erozją.

 • Odpylacz składa się z następujących podstawowych zespołów
  • - Obudowy.
  • - Zawirowywaczy.
  • - Zbiornika pyłowego (lej zsypowy).
  • - Zaworu szczelinowego (śluzy gumowej).
  Stanowi zwarty blok składający się z powtarzalnych modułów umieszczonych symetrycznie w przekroju kanału przepływu. W dolnej części odpylacza znajduje się lej zbiorczy, w którym zbierają się wytrącone pyły usuwane za pomocą śluzy gumowej do odżużlacza

ODPYLACZ CYKLONOWY I BATERYJNY

Odpylacz cyklonowy i bateryjny o zwiększonej odporności na erozję pyłową, ma zastosowanie technologiach, w których występują pyły erozyjne, np.: w energetyce przemysłowej przy odpylaniu spalin z kotłów, przy produkcji sypkich materiałów budowlanych, w przemyśle koksowniczym, odlewniczym, węglowym itp

 • Odpylacz składa się z następujących podstawowych zespołów
  • - Podstawy z lejem zsypowym,
  • - Zawirowywaczy środkowych,
  • - Zawirowywaczy górnych,
  • - Zaworu szczelinowego (śluzy gumowej).
  Stanowi zwarty blok składający się powtarzalnych modułów, baterii cyklonów pojedynczych prawych i lewych umieszczonych symetrycznie w przekroju kanału przepływu. W dolnej części odpylacza znajduje się lej zbiorczy, w którym zbierają się wytrącone pyły usuwane za pomocą śluzy gumowej do odżużlacza