Przenośniki
taśmowe

Przenośniki taśmowe projektowane na potrzeby lub możliwości zabudowy obiektów ciepłowniczych i produkcyjnych, lub odtwarzane na istniejących estakadach i konstrukcjach.

Oznaczenie i zastosowanie:

 • PTZ przenośniki taśmowe odżużlania
  transportują wygaszony żużel z odżużlaczy poza obręb kotłowni na składowisko lub do kontenera
 • PTN przenośniki taśmowe nawęglania
  zapewniają transport miału węglowego ze składu węgla na poziom nawęglania kotłów oraz do bunkrów zasobnikowych nad kotłami.
 • PT przenośniki taśmowe do transportu innych materiałów
  kawałkowych, sypkich, zbrylonych lub ładunków jednostkowych

Podstawowe dane techniczne do zapytania ofertowego:

 • Układ trasy:
  poziomy, pochyły, mieszany (pochyło-poziomy)
 • Wielkość gabarytowa:
  długość pomiędzy bębnami, szerokość taśmy
 • Układ krążników:
  nieckowy 2-3-krążnikowy / płaski
 • Konstrukcja:
  istniejąca / nowa
 • Osłony trasy:
  pełne blaszane / boczne siatkowe
 • Wyposażenie:
  zespół wyłącznika awaryjnego, napęd, kosz zasypowy