Przenośniki
ślimakowe

Przenośnik ślimakowy przeznaczony jest do transportu pyłów, materiałów sypkich, miału węglowego oraz innych materiałów. Przenośniki ślimakowe wykonywane są w dwóch podstawowych wersjach: korytowej i rurowej.

Zasada pracy przenośnika ślimakowego polega na obracaniu się względem siebie powierzchni śrubowej wału ślimakowego i obudowy o przekroju w kształcie litery U lub kołowym, powodującym przesuwanie transportowanego materiału wzdłuż jego trasy. Materiał ten dostarczany jest do wnętrz koryta przez króciec lub króćce wlotowe. Obracający się wał ślimakowy przemieszcza transportowane medium wzdłuż koryta aż do znajdującego się w jego dolnej części króćca wylotowego. Przenośniki ślimakowe zajmują stosunkowo mało miejsca, co ułatwia ich instalowanie w niskich lub ciasnych pomieszczeniach.

Przenośnik ślimakowy składa się z trzech zasadniczych podzespołów:

  • - obudowy
  • - wału ślimakowego
  • - napędu

Dane techniczne:

  • średnica ślimaka od 100 do 250 mm
  • Wydajność od 0,5 do 3 t/h